top of page

Digital @ Philips


In november 2013 maakte Philips wereldwijd zijn nieuwe merkpositionering bekend met als nieuwe tagline: innovation and you. De merkpositionering werd destijds ondersteund door een tijdelijke website. In 2014 werd er besloten om de tijdelijke website te gaan vervangen en er een digital storytelling platform van te gaan maken. Op dit platform wil Philips een serie innovaties laten zien die een positieve impact hebben op het leven van mensen. 


Voorbereidingsfase

Eind augustus 2014 werd ik als project manager gevraagd voor dit project waarbij ik verantwoordelijk werd voor alle IT gerelateerde werkzaamheden en teams. Vanaf dat moment ben ik met de opdrachtgever (Global Brand Communications), Ogilvy New York en Digital Services gaan samenwerken om de scope en requirements globaal uit te werken. Op basis daarvan kon ik ook de planning en fasering in grote lijnen bepalen en een budgetindicatie afgeven voor de ready fase. 


Ready fase

Nadat het budget was goedgekeurd heb ik vanuit IT een Ready team opgezet om te borgen dat ik vanuit IT de beste inhoudelijke expertise had. Half oktober begon Ogilvy NY met de interactieontwerpen en eerste design concepten. Ik was in dit stadium met het Ready team zeer nauw betrokken om de interactieontwerpen te reviewen, te beoordelen wat we qua ontwikkeling konden gaan verwachten qua aanpassingen aan bestaande componenten en nieuw te bouwen componenten (delen van de website, zoals bijvoorbeeld de topnavigatie of een slideshow). 


Vanuit IT borgde ik tevens dat alle IT en Philips design richtlijnen en beschikbare componenten bij Ogilvy NY kwamen en het Ready team er op toe zag dat deze richtlijnen gevolgd werden. In deze periode werd ook de content strategie bepaald. Hierin was ik betrokken voor wat betreft de IT gerelateerde zaken, zoals bijvoorbeeld hoe om te gaan met verschillende talen, bijv. Japans, Koreaans en Arabisch. 


In december maakte ik een highlevel planning voor de development fase en kreeg ik goedkeuring op het budget hiervoor. Daarop ben ik het development team gaan samenstellen. In december maakte ik ook afspraken met Ogilvy wat en wanneer zij qua html code gingen aanleveren, zodat ik parallel een aantal development werkzaamheden kon laten starten. 


Development fase

De mooiste fase van het project, want hier kon ik eindelijk met het development team aan de slag en gaan bouwen. Het betrof een nieuw team en daarom organiseerde ik begin januari 2015 een kick-off workshop met de opdrachtgever en team. Ik zorgde er ook voor dat er een gezamenlijke DOD (definition of done) ofwel werkafspraken gemaakt werd. In Rally (agile platform) liet ik de backlog inrichten. 


Om de twee weken liet ik een demo geven aan de opdrachtgever, Ogilvy NY en Digital Services en werd er per sprint bepaald wat er opgepakt ging worden. In deze fase was ik ook erg veel bezig met procesoptimalisaties en stakeholder management.


Vanaf mei kreeg het platform echt vorm en begonnen de eerste feedback rondes. Voor de feedback die er kwam vanuit de opdrachtgever, Ogilvy NY en DS was ik verantwoordelijk vanuit technisch/code perspectief en de DS Project manager vanuit content perspectief. DS had ik vanaf het begin van de development fase al betrokken en ik liet hen ook fysiek bij ons werken. Hierdoor was er dagelijks contact tussen hen en het development team.


Aangezien ik al een tijd overwoog om weer eens bij een ander bedrijf te gaan werken, heb ik eind mei richting IT management en mijn opdrachtgever aangegeven dat ik weg wilde bij Philips. In goed overleg hebben we toen afgesproken dat ik tot eind juli zou blijven om het project succesvol af te ronden. Op het laatste moment werd de go-live helaas uitgesteld en ging het platform uiteindelijk 19 augustus live in 8 landen tegelijk! 25 augustus vierden we het projectsucces met een heerlijk en gezellig etentje.


 Een voorbeeldpagina:


4 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page