Wereld Natuur Fonds

Com-Passie   |   08.03.2013

Het Wereld Natuur Fonds zet zich sinds 1962 actief en met succes in voor natuurbescherming over de hele wereld. Het Wereld Natuur Fonds streeft ernaar de prachtige rijkdom aan dier- en plantensoorten op aarde te beschermen. Samen met anderen willen ze een wereld tot stand brengen waarin mens en natuur in harmonie leven.

Het Wereld Natuur Fonds streeft naar een wereld waarin de mens leeft in harmonie met de natuur. Het Wereld Natuur Fonds voert een tweesporenbeleid waarin we enerzijds de belangrijkste leefgebieden van planten en dieren beschermen. Anderzijds pakken ze de bedreigingen aan en ze werken samen met burgers, overheden en bedrijven aan oplossingen voor een verantwoord en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen